Portálový rozcestník (S087)

Pomoc studentům UP

Pro studenty Univerzity Palackého je zřízen fyzický IT HelpDesk v prostorách Zbrojnice (1. patro, časopisecká studovna, Biskupské náměstí 1). Pracovník HelpDesku je připraven pomoci studentům zejména v otázkách připojení a nastavení mobilních zařízení (notebooků, tabletů) a v otázkách využití služeb univerzitního informačního systému.

Provozní hodiny HelpDesku:

      středa 12:00 - 15:00

Pro asistenci mohou studenti UP využít také online Helpdesk na adrese https://helpdesk.upol.cz.

Pomoc zaměstnancům UP

Zaměstnanci Univerzity Palackého by měli přednostně využívat elektronický HelpDesk dostupný po přihlášení na Portále UP https://portal.upol.cz.

Uživatelské požadavky zadané do aplikace HelpDesk jsou trvale archivovány a uživatelé se mohou kdykoliv informovat o stavu řešení svých požadavků. Při zadávání nového požadavku uživatelé určují jeho kategorii, která požadavek nasměruje podle nastaveného procesu k odpovědnému řešiteli na fakultě nebo centrální jednotce UP. Kategorie požadavků jsou strukturovány podle přání fakult.

Nově je k dispozici aplikace Helpdesk, která nahrazuje portálové řešení Helpdesku. K dispozici je na https://helpdesk.upol.cz.