Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil.
Portálový rozcestník (R001)
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte na Portálu UP v záložce Můj profil.

 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Sdělení pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 03.12.2018, 12:50
Zvýrazněná informace...

Dovolujeme si tímto oznámit studentům dotčené fakulty, že bylo opětovně zahájeno hodnocení kvality výuky pro zimní semestr akademického roku 2018/2019. Abychom Vám tedy proces hodnocení co nejvíce zpříjemnili, můžete pro hodnocení kvality výuky využít i mobilní aplikaci IS/STAG Evaluace, která je bezplatně dostupná v Google Play na adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zcu.stag.mobile.Evaluace&hl=cs

Stručný postup použití modulu pro hodnocení kvality výuky v rámci systému STAG je možné nalézt zde.

 

Děkujeme předem všem studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se do hodnocení kvality zapojí.

Upozornění pro uživatele webových služeb IS/STAG 12.11.2018, 09:33

8.11.2018 byla nasazena nová modernizovaná verze aplikace "webové služby nad IS/STAG"
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci aplikace zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_ws.html
Konkrétně zde jsou uvedeny všechny změny a informace o migraci: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_rest_migrace.html

CVT

[RSS]