Login (L001)
Login to portal:
Welcome to IS/STAG UP information system. You can log in using the same login and password as in Portal UP. Furthermore, in case you would have issues with logging in, please, use your university e-mail password or change the password in Portal UP in Edit my profile tab.
Portal Signpost (R001)
Introdactory Help

Introdactory

Welcome to IS/STAG UP information system. You can log in using the same login and password as in Portal UP. Furthermore, in case you would have issues with logging in, please, use your university e-mail password or change the password in Portal UP in Edit my profile tab.

 
News (C012) Help
News
Upozornění pro uživatele webových služeb IS/STAG 12.11.2018, 09:33

8.11.2018 byla nasazena nová modernizovaná verze aplikace "webové služby nad IS/STAG"
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci aplikace zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_ws.html
Konkrétně zde jsou uvedeny všechny změny a informace o migraci: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_rest_migrace.html

CVT

[RSS]