Login (L001)
Login to portal:
Welcome to IS/STAG UP information system. You can log in using the same login and password as in Portal UP. Furthermore, in case you would have issues with logging in, please, use your university e-mail password or change the password in Portal UP in Edit my profile tab.
Portal Signpost (R001)
Introdactory Help

Introdactory

Welcome to IS/STAG UP information system. You can log in using the same login and password as in Portal UP. Furthermore, in case you would have issues with logging in, please, use your university e-mail password or change the password in Portal UP in Edit my profile tab.

 
News (C012) Help
News
Předzápis - Nebylo možné zjistit údaje o struktuře Vašeho studijního plánu. 18.06.2018, 08:52
Highlighted information

Tato informace v aplikaci Předzápis souvisí s přechodem na nový akademický rok.
Studijní plán se Vám zobrazí nejpozději týden před zahájením zápisu předmětů (předzápisu) dle harmonogramu akademického roku.
Na strukturu studijního plánu se můžete podívat ve Vizualizaci studia.

Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností 11.06.2018, 07:53
Highlighted information

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP na dlaždici Studijní dokumenty, na dlaždici vede odkaz Studijní dokumenty na portáku Studijní agenda na stránce Vítejte. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

Informace pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 02.05.2018, 12:43
Highlighted information

Dovolujeme si upozornit studenty fakulty, že od 2. 5.  do 31. 8. 2018 probíhá hodnocení kvality výuky pro letní semestr akademického roku 2017/2018. Základními výhodami evaluace jsou anonymita, dobrovolnost a jednotný systém na celé FF UP (EDIS), který evalujícím umožňuje vidět i výsledky. Zpětná vazba je důležitá pro zlepšování pedagogické činnosti a zároveň přispívá k otevřené komunikaci na FF UP. Přístup do evaluace je přes PC (přihlašovací údaje jsou stejné, jako do Portálu UP) buď přímým odkazem s.upol.cz/eval, kdy se student dostane přímo na modul evaluací (pro netrpělivé), a nebo přihlášením do EDISu: https://edis.upol.cz, přes záložku Evaluace výuky (v případě prvního vstupu do systému prosíme o chvíli strpení pro načtení dat). Předměty je také možné hodnotit prostřednictvím mobilní aplikace, která je dostupná na Google play (Android) nebo AppStore (iOS).

Návod pro evaluaci najdete zde.

Děkujeme všem, kteří aktivně přispívají jak ve fázi přípravy evaluace, tak při samotném hodnocení a zpětné vazbě.

Vedení Filozofické fakulty UP v Olomouci

[RSS]