Login (L001)
Login to portal:
Welcome to IS/STAG UP information system. You can log in using the same login and password as in Portal UP. Furthermore, in case you would have issues with logging in, please, use your university e-mail password or change the password in Portal UP in Edit my profile tab.
Portal Signpost (R001)
Introdactory Help

Introdactory

Welcome to IS/STAG UP information system. You can log in using the same login and password as in Portal UP. Furthermore, in case you would have issues with logging in, please, use your university e-mail password or change the password in Portal UP in Edit my profile tab.

 
News (C012) Help
News
Sdělení pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 09.04.2018, 09:25
Highlighted information

Dovolujeme si Vám tímto oznámit studentům dotčené fakulty, že bylo opětovně zahájeno hodnocení kvality výuky pro letní semestr akademického roku 2017/2018. Hodnocení je opět plně anonymní, takže nikdo není schopen spojit hodnocení předmětu či vyučujícího s konkrétní osobou hodnotitele. Abychom Vám proces hodnocení co nejvíce zpříjemnili, můžete nově pro hodnocení kvality výuky využít i mobilní aplikaci IS/STAG Evaluace, která je bezplatně dostupná v Google Play na adrese:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zcu.stag.mobile.Evaluace&hl=cs

Stručný postup použití modulu pro hodnocení kvality výuky v rámci systému STAG je možné nalézt zde.

Děkujeme předem všem studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se do hodnocení kvality zapojí.

Vedení Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností 27.09.2017, 09:12
Highlighted information

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka - Moje dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

[RSS]