Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil.
Portálový rozcestník (S087)
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte na Portálu UP v záložce Můj profil.

 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Termíny zápisu (předzápisu) 13.06.2019, 10:12
Zvýrazněná informace...

Vážení studenti,

ve STAGu v Předzápisu nyní nenaleznete strukturu studijního plánu ani termíny zápisu předmětů.

Chybějící struktura studijního plánu souvisí s přechodem na nový akademický rok. Ve STAGu je již nový rok nastaven kvůli červnovým zápisům LF. Studijní plán se Vám zobrazí, jakmile Vám Vaše studijní referentka vytvoří ve STAGu data na další ročník a akademický rok (studijní referentky tomu říkají "povyšování ročníku"). Studijní referentka by to měla provést nejpozději týden před zahájením zápisu předmětů (předzápisu).
Zatím můžete využít na portálu portlet Moje studium / Vizualizace studia, kde vidíte předměty studijního plánu na další ročník.

Termíny zápisu předmětů nyní najdete v harmonogramu akademického roku 2019/2020 R-B-19-07

Dear students,

you will not find study plan structure in Pre-registration or even dates of course enrollment.

The missing structure of the study plan is related to the transition to a new academic year. There is already a new academic year set up in STAG because of FoM June pre-registration. You study plan will be shown as soon as your study referent creates data for next year and academic year in STAG (as they call it "a year adancement"). The study referent should do so at least a week before the start of the pre-enrollment.

Meanwhile, you can go to My Study / Study visualization, where you can see courses of the study plan for the next year.

You can find the pre-registration dates in schedule for the academic year 2019/2020 R-B-19-07.

[RSS]