Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil.
Portálový rozcestník (R001)
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte na Portálu UP v záložce Upravit můj profil.

 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností 12.04.2017, 15:14
Zvýrazněná informace...

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka - Moje dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

Sdělení pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 10.04.2017, 14:14
Zvýrazněná informace...

Dovolujeme si Vám tímto oznámit studentům dotčené fakulty, že bylo opětovně zahájeno hodnocení kvality výuky pro letní semestr akademického roku 2016/2017. Hodnocení je opět plně anonymní, takže nikdo není schopen spojit hodnocení předmětu či vyučujícího s konkrétní osobou hodnotitele. Dále jsme pro vás přichystali několik vylepšení, jejich cílem je hodnocení kvality co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit a věříme, že tuto naši snahu oceníte. Stručný postup použití modulu pro hodnocení kvality výuky v rámci systému STAG je možné nalézt zde.

Děkujeme předem všem studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, kteří se do hodnocení kvality zapojí.

Vedení Pedagogické fakulty UP Olomouc

[RSS]