Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil.
Portálový rozcestník (R001)
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte na Portálu UP v záložce Můj profil.

 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Informace pro nově nastupující studenty 1. ročníků 13.08.2018, 12:34
Zvýrazněná informace...

Vážení noví studenti,

návod, jak se přihlásit do univerzitních informačních systémů (STAG, menza, e-mail), naleznete na stránce https://wiki.upol.cz/upwiki/Nastaveni_hesla

Vaše přihlašovací údaje se generují až po zápisu ke studiu. O vytvoření přihlašovacích údajů budete informováni e-mailem na adresu uvedenou v e-přihlášce.

 

 

Information for new first year students 13.08.2018, 12:33
Zvýrazněná informace...

Dear new students,

you can find information on how to login to university information systems (STAG, canteen, e-mail) at https://wiki.upol.cz/upwiki/Password_setup

Your login information are generated only after enrollment to studies. You will be informed via e-mail when your login information are created at the e-mail address given in the online application form.

Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností 11.06.2018, 07:53
Zvýrazněná informace...

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP na dlaždici Studijní dokumenty, na dlaždici vede odkaz Studijní dokumenty na portáku Studijní agenda na stránce Vítejte. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

[RSS]