Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil.
Portálový rozcestník (R001)
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte na Portálu UP v záložce Můj profil.

 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Sdělení pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 09.04.2018, 09:25
Zvýrazněná informace...

Dovolujeme si Vám tímto oznámit studentům dotčené fakulty, že bylo opětovně zahájeno hodnocení kvality výuky pro letní semestr akademického roku 2017/2018. Hodnocení je opět plně anonymní, takže nikdo není schopen spojit hodnocení předmětu či vyučujícího s konkrétní osobou hodnotitele. Abychom Vám proces hodnocení co nejvíce zpříjemnili, můžete nově pro hodnocení kvality výuky využít i mobilní aplikaci IS/STAG Evaluace, která je bezplatně dostupná v Google Play na adrese:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zcu.stag.mobile.Evaluace&hl=cs

Stručný postup použití modulu pro hodnocení kvality výuky v rámci systému STAG je možné nalézt zde.

Děkujeme předem všem studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se do hodnocení kvality zapojí.

Vedení Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností 27.09.2017, 09:12
Zvýrazněná informace...

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka - Moje dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

[RSS]