Předmět: Psychologie krizových situací

» Seznam fakult » PDF » KPS
Název předmětu Psychologie krizových situací
Kód předmětu KPS/PKS@
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kvintová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Plevová Irena, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: . definovat systém psychologických věd, . charakterizovat problematiku krizových situací, . sdělit kategorie krizových situací, . vyjmenovat příčiny a interakce vnějších a vnitřních činitelů krizových situací, . popsat etapy a formy krizové intervence . analyzovat psychosomatická onemocnění, . provést rozbor struktury osobnosti. Témata: Systém psychologických věd a problematika krizových situací, kategorie krizových situací, příčiny a interakce vnějších a vnitřních činitelů krizových situací, psychosomatická onemocnění, struktura osobnosti. Krizová intervence, etapy krizové intervence a formy krizové intervence. Typologie ztrát a práce s emocemi. Komunikace s problémovými klienty.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • Dlouhý, M. (2014). Krizová komunikace v zátěžových situacích. Praha: Univerzita Karlova v Praze.
  • Fontana, D. (2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
  • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím.
  • ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize a krizová intervence.
  • VERANA, K. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence..
  • Vodáčková a kol. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání maior (BB23) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání maior (BB20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání maior (BB19) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání minor (BB21) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání maior (BB22) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání minor (BB22) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání minor (BB23) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání maior (BB24) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání maior (BB21) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání minor (BB20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání minor (BB19) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Pedagogická fakulta Studijní plán (Verze): Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání minor (BB24) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní